No2973女神杨晨晨sugar洁白典雅职业装半脱露雪白酥胸撩人诱惑写真60P杨晨晨秀人网

No2973女神杨晨晨sugar洁白典雅职业装半脱露雪白酥胸撩人诱惑写真60P杨晨晨秀人网

脾肺气虚,用补中益气汤。 一小儿仲冬严寒,两耳受冻,不知痛痒。

稀少者轻,里外微红者轻,外黑里赤者微重,外白里黑者太重,疮端里黑点如针孔者势剧也。 一小儿目中出痘作痛,肝脉弦洪有力,先用小柴胡加龙胆草、生地黄一剂,而痛稍止,乃用四物、柴胡、山栀一剂,痛全止,再用加味逍遥散、蝉菊散而愈。

若食少体倦者,脾气虚也,用五味异功散加当归、柴胡、升麻。作渴饮汤,手足不热者,肝肺气虚,不能摄血而妄行也,宜用五味异功散。

余曰∶此因脾胃亏损,而内生风耳。一小儿患疮肿硬,或用针出血,寒热呕吐,乃胃气虚而复伤也,用异功散而呕止,用八珍汤而血止,用托里散而疮一小儿项间患毒,脓成未溃,欲急刺之,不从,至胀痛始针出脓,用托里散而安。

 后不守禁忌,又且攻毒,以致屡发,元气日虚而殁。若肾水亏涸不胜心火,而喜笑不休者,用六味地黄丸。

若泥于肿疡,禁用辛热之说,不分受症之因,兼症之经,概行败毒,泛扰诸经,诛伐无过,以致不能起发,或不能腐溃收敛,变症莫能枚举。 三日必出定,已后身反发热,闷乱烦渴者凶。

Leave a Reply