U098慕羽茜不为下一秒担忧写真套图60P慕羽茜尤果网

U098慕羽茜不为下一秒担忧写真套图60P慕羽茜尤果网

血虚,以人参、石脂为佐;血热,以生地黄、姜黄、条芩佐之,不绝生化之源。风,阳也,卫,亦阳也;寒,阴也,荣,亦阴也。

荣受寒邪,不与卫和,宜麻黄汤亦然。 主之以苓桂术甘汤者,涤余与扶阳并施,调卫与和荣共治也。

汪琥曰:虚烦证奚堪再吐,不知虚者正气之虚,烦者邪气之实,邪热郁于胸中,是为邪实,吐证仍在,理宜更用吐法。《易》曰∶“一阴一阳之谓道,阴阳不测之谓神”。

 足厥阴少阳木也,生手太阳少阴火,火炎上行而不能下,故为上部,手心主少阳火,生足太阴阳明土,土主中宫,故在中部也。汤者荡也,丸者缓也,丸者缓也,变汤为丸,而犹不离乎汤,盖取欲缓不缓,不荡而荡之意也。

作甘澜水法:取水二斗,置大盆内,以杓扬之,水上有珠子五六千颗相逐,此方即芩桂术甘汤,去白术加大枣倍茯苓也。经曰:虚邪不能独伤人,必因身形之虚而后客之也。

药之君臣佐使,味之甘苦寒凉,方之丸散汤引,着于载籍者,法也。观其书羽翼丹溪,固欲成人之美者。

Leave a Reply